Eindhoven Cup

BELANGRIJK NIEUWS / IMPORTANT NEWS

Dit is de (oude) webpagina van de Eindhoven Cup tot en met seizoen 2022/2023.
Vanaf seizoen 2023/2024 neemt een nieuw team enthousiaste schaakliefhebbers de organisatie op zich. En daar hoort ook een nieuwe website bij: Zie eindhovencup.nl

Below you find the old Eindhoven Cup webpage (valid until season 2022/2023).
A new team of chess enthousiasts has taken over the organisation of the tournaments.
Visit their new website eindhovencup.nl

De Eindhoven Cup is een serie jeugdtoernooien in Eindhoven en omgeving, bedoeld voor beginnende, enigszins gevorderde en gevorderde jeugdschakers van heel jong tot 16 jaar. Je hoeft geen lid te zijn van een schaakclub! Na afloop is er voor iedereen een leuk presentje!

Inschrijven voor een toernooi kan alleen door middel van onderstaand aanmeldformulier!

Uiterlijk 15 minuten voor aanvang van het toernooi moet je je melden bij de wedstrijdleiding in de speelzaal. Bij te laat melden kun je de eerste ronde niet meedoen.

Het inschrijfgeld is €2,00 per toernooi. Bij betaling in één keer voor de hele serie krijgt u €2 korting.

Vragen of opmerkingen kunnen worden gericht aan de organisatie.
Questions or remarks can be sent to the organisation.

 

Snel naar / Jump to

Aanmeldformulier / Registration Form

Om je aan te melden voor het eerstvolgende toernooi kun je hier het online formulier invullen. Vul dit formulier ook in als je al voor de hele serie hebt betaald! Let op! De deadline voor het aanmelden is 20.00 uur op de vrijdagavond vóór het eerstvolgende toernooi! Aanmeldingen ná dit tijdstip kunnen helaas niet meer worden verwerkt en betrokkenen kunnen het bewuste toernooi niet meedoen.

If you want to join the next Eindhoven Cup tournament, then please complete here the online registration form, the latest at 20.00 hours the Friday evening before the next tournament. Registration is only possible via this form!

Deelnemerslijst / List of participants

Op deze pagina kun je de deelnemers zien die zich tot dusver hebben aangemeld. Op de zaterdag vóór het eerstvolgende toernooi staat hier dus de definitieve lijst met deelnemers. Heb je je tijdig aangemeld en sta je niet in de definitieve lijst, neem dan – en alleen dan – contact op met de organisatie.

The list of participants can be found on this page. One day before the tournament this list is final.

Organisatie / Organisation

De toernooien worden onder leiding van Hub van de Laar, districtsjeugdleider van de regio Eindhoven, georganiseerd door

Privacy

Door uw kind aan een toernooi te laten deelnemen of er zelf als toeschouwer aanwezig te zijn gaat u akkoord met het feit dat u en uw kind herkenbaar kunnen voorkomen op de door de organisatie genomen foto’s. Enkele van deze foto’s worden gepubliceerd op de NBSB website. Indien u niet wilt dat u of uw kind herkenbaar op een van de gepubliceerde foto’s voorkomt, neem dan tijdens het toernooi contact op met een van de toernooileiders om uw wens vast te laten leggen.

De  organisatie verwerkt persoonsgegevens (naam, e-mailadres, foto’s, soms telefoonnummer) om het toernooi goed te kunnen laten verlopen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens en foto’s (of die van uw kind) in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Bij vragen of gewenste aanpassingen kunt u het beste contact met ons opnemen via een van de u bekende jeugdleiders.

Opzet / Outline

Indeling en puntentelling

Bij elk jeugdtoernooi worden de deelnemers ingedeeld in groepen van (6 tot) 8 spelers. Elke groep wordt, op basis van de ECR (Eindhoven Cup Rating), zo samengesteld dat de spelers aan elkaar gewaagd zijn en dus ongeveer even goed kunnen schaken. De leeftijd speelt hierbij geen rol.

Iedereen speelt een partij tegen elke andere speler in zijn of haar groep (het kan zijn dat door onvoorziene omstandigheden de wedstrijdleider hiervan moet afwijken). Of je met wit of zwart speelt ligt vast door de indeling van de groep, maar iedereen heeft even vaak wit als zwart (plus of min 1). Elke deelnemer speelt dus (5 of) 7 ronden. De aanvangsttijden (en dus ook de eindtijden) van de ronden liggen vast.

Voor elke winstpartij krijg je één punt, voor elke remise een half punt, en voor een verliespartij krijg je geen punten. In een groep met een oneven aantal spelers heeft elke ronde één deelnemer een “bye” waarvoor hij/zij dan één punt krijgt toebedeeld.

De eindstand in een groep wordt bepaald door het aantal behaalde punten. De spelers met de meeste punten krijgen een dagprijs.

Enkele belangrijke aandachtspunten

De Eindhoven Cup is een ontmoeting tussen jeugdschakers. Tussenkomst en bemoeienis van anderen wordt door de jeugdspelers (en de organisatie) als ongewenst ervaren. De spelers lossen in principe alle voorkomende probleemsituaties zelf op, dus ook het al dan niet corrigeren van onrechtmatige zetten. Zelfs de tafelleider bemoeit zich nergens mee, tenzij een van de spelers zijn/haar hulp inroept.

Aanraken is zetten! Als je een van je eigen stukken aanraakt, dan moet je er mee zetten (mits dat mogelijk is). Als je een stuk van de tegenstander aanraakt moet je dit stuk slaan (mits dat mogelijk is).

De hoogste groepen spelen met een klok, het speeltempo is 12 min p.p.p.p. De klok moet met dezelfde hand worden ingedrukt als waarmee de zet is uitgevoerd om te voorkomen dat iemand de klok indrukt voordat de zet is voltooid. Indien een speler vergeten is de klok in te drukken, dan mag/hoeft niemand hem/haar daar op te wijzen.  Behalve de spelers zelf is de tafelleider de enige persoon die mag constateren dat een vlag is gevallen! De speler wiens vlag het eerst valt voordat de partij is afgelopen verliest, behalve als het theoretisch onmogelijk is dat zijn tegenstander hem mat kan zetten. In dat laatste geval wordt de partij remise. Als beide vlaggen gevallen zijn voordat een der spelers of de tafelleider opmerkt dat er een vlag is gevallen, dan wordt de partij remise gegeven.

De groepen die zonder klok spelen worden gearbitreerd. Als een partij nog niet beëindigd is na afloop van de tijd die voor een ronde gereserveerd was, dan zal een van de aanwezige arbiters die partij arbitreren. Zijn oordeel is bindend.

Tafelleider/Reglement

Het toernooireglement en de richtlijnen voor de tafelleider liggen bij elk toernooi ter inzage op de inschrijftafel, in het Nederlands en in het Engels. Wilt u de organisatie helpen door af en toe op te treden als tafelleider? Wij horen het graag!

Each tournament the tournament regulations and guidelines for the table leader can be consulted at the registration desk, in Dutch as well as in English.  Do you like to help the organisation by being a table leader? We love to hear it!

Prijzen

Per groep krijgen de 3 spelers met de hoogste scores een dagprijs. De 1e prijs wordt altijd uitgereikt. De 2e prijs wordt alleen uitgereikt als er minder dan 3 winnaars van de 1e prijs zijn. De 3e prijs wordt alleen uitgereikt als er maar één 1e prijs winnaar en één 2e prijs winnaar zijn.

Er wordt geen totaalstand bijgehouden. Als afsluiting van het seizoen krijgt elke deelnemer op de laatste toernooidag een mooie medaille uitgereikt. Bovendien krijgen de echte “toernooitijgers” (spelers met de meeste toernooideelnames) een speciale herinneringsprijs.

Speelschema / Tournament planning 2022-2023

E-cup 1: zondagochtend 9 oktober 2022

E-cup 2: zondagochtend 6 november 2022

 • Schaakvereniging Mierlo-Geldrop
  Sociaal Cultureel Centrum ‘De Dreef’, W. Barentzweg 69, Geldrop, 10.00-14.00 uur
  Contact: Hub van de Laar, 06-81390043,  HubvandeLaar@hotmail.com
 • Hier vind je de uitslag/results!
 • Foto’s:

E-cup 3: zondagochtend 26 februari 2023

 • Basisschool Antonius
  Basisschool Antonius, Vlinderhei 14, Best, 10.00-14.00 uur
  Contact: Dolf Meijer, 06-13958420,  dnmeijer@hotmail.com
 • Hier vind je de uitslag/results!
 • Foto’s:

E-cup 4: zondagochtend 14 mei 2023

 • Basisschool De Korenaar
  Basisschool De Korenaar, Gerretsonlaan 17, Eindhoven, 10.00-14.00 uur
  Contact: Hub van de Laar, 06-81390043,  HubvandeLaar@hotmail.com
 • Hier vind je de uitslag/results!
 • Foto’s

E-cup 5: zondagochtend 18 juni 2023

 • Eindhovense SchaakVereniging
  ESV, Gemeenschapscentrum “Lievendaal”, Lievendaalseweg 3, Eindhoven, 10.00-14.00 uur
  Contact: Hub van de Laar, 06-81390043,  HubvandeLaar@hotmail.com
 • Hier vind je de uitslag/results.
 • Foto’s

Eindhoven Cup Rating (ECR)

 • Tel de huidige rating van alle tegenstanders in je huidige groep op en deel het resultaat door het aantal tegenstanders.
  Dit resulteert in de “Gemiddelde rating van je Tegenstanders”.
 • Neem je huidige rating en trek daar de ‘Gemiddelde Rating van je Tegenstanders’ van af. Dat is je ‘Ratingverschil’.
  Als de ‘Gemiddelde Rating van je Tegenstanders’’ groter is dan je huidige rating, dan is het ‘Ratingverschil’ dus een negatief getal.
 • Zoek in onderstaande tabel naar een regel waar het ‘Ratingverschil’ overeen komt met de twee eerste kolommen van de tabel.
  Neem daar dan de getallen voor Winst, Remise en Verlies van over.
 • Je kunt nu punten bij je huidige rating tellen voor elk van je winst-, remise- en verliespartijen van het huidige toernooi.
  Let daarbij goed op of je bij remise en/of verlies te maken hebt met negatieve getallen, want dan neemt je rating niet toe maar juist af!
 • Komt je ratingberekening onder de 50 uit, dan is je nieuwe rating 50.
 • Stijg of daal je meer dan 300 punten, dan wordt het verschil begrensd tot (maximaal) 300 punten.
  Ofwel, tijdens één toernooi mag je nieuwe rating nooit meer dan 300 punten afwijken van de rating die je had vóór het toernooi.