Diploma en (proef)examens

Het door de KNSB uitgegeven examenmateriaal kan men bestellen bij uw diplomaconsul van het gekoppeld district.

  • Methode Brunia/van Wijgerden: examens opstapje 1,2 en examens stap 1,2,3,4,5 en 1+,2+,3+,4+,5+

Nadat de examens zijn afgenomen retourneert u de examenformulieren ter correctie aan uw diplomaconsul van het gekoppeld district, met bijvoeging van twee naamlijsten met daarop de voor – en achternamen van de kandidaten, hun geboortedata en de aanduiding j/m = jongen/meisje. U ontvangt één naamlijst retour, met daarop de behaalde examenpunten, plus de daarbij behorende diploma’s.

Examens stap 6: aanvragen bij en retourneren aan Albert Jan Blank.
Proefexamens (set 4 stuks): bestellen bij Albert Jan Blank.

Kosten:

De kostprijs per examenformulier is € 2,50; kostprijs proefexamens (set 4 stuks) is € 2,50.
Het bedrag overmaken op rekeningnummer: NL54 INGB 0001 2369 62  t.n.v. AJW Blank (Waalre)
Factuur zit bij de geleverd examenformulieren.

Diplomaconsuls:

Per gekoppeld district is er een diplomaconsul aangesteld:

Roosendaal / Breda Tilburg / Den Bosch
Oliver de Hert Tom Leermakers
Brabant Wal 61 De Schouw 26
4661 DW Halsteren 5061 PW Oisterwijk
06-41339184 013-5288173 / 06-41722636
oliver_de_hert@hotmail.com t.leermakers@planet.nl
Kempen / Eindhoven Helmond / Uden
Albert Jan Blank Arjan Smit
Elshouter 48 Rector Meussenstraat 17
5581SB Waalre 6371 HE Landgraaf
040-2233599 045-8884181
albertjanblank@hetnet.nl arjan.smit@chello.nl