Competitie reglement

Download

Download hier het volledige competitie reglement en andere documenten:

Competitiereglement
Richtlijn mobiele telefoon
Bekercompetitie
Aanhangsel goedgekeurde digitale klokken
Promotie degradatieregeling
Fide-reglement

Belangrijke zaken:

Speelgerechtigheid

Om tot spelen gerechtigd te zijn dient een speler op de wedstrijddatum minimaal 2 weken lid zijn van de betrokken vereniging. De begindatum die bij de betreffende speler in OLA staat, is leidend

Taken Teamleiders en Wedstrijdleiders

De teamleider van de ontvangende vereniging stelt zich in verbinding met de bezoekende vereniging om de bijzonderheden van de wedstrijddag te regelen.

De teamleider van de ontvangende vereniging is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken van de wedstrijd. We benadrukken nogmaals: stilte en geen bemoeienis met de partij door onbevoegden.

Wedstrijdformulieren

De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor het bewaren van de papieren versie van het wedstrijdformulier en die is altijd opvraagbaar door de competitieleider.
Bij niet tijdig versturen van het online wedstrijdformulier (binnen 24 uur na het beëindigen van de wedstrijd) wordt de thuisspelende vereniging een boete opgelegd.
De eerste maal bedraagt deze € 7,50, de volgende keren € 15,00.

Het papieren formulier dient compleet met vermelding van de KNSB-bondsnummers van de wedstrijdspelers te worden ingevuld. Een correcte en volledige invulling van het formulier is van belang voor de controle op speelgerechtigheid en de verwerking van de uitslagen in de KNSB rating.