Schaaknieuws

Noord-Brabant

18 augustus

2020

Aanvulling competitiereglement NBSB ivm Corona

De KNSB heeft een aanvulling gemaakt op het ‘Protocol Verantwoord sporten’ van het NOC NSF. Dit protocol (Protocol Verantwoord Schaken) zal ook gaan gelden voor de NBSB-competities.

Een aantal regels hieruit:

Zorg voor een goede ventilatie van de ruimte zodat de lucht regelmatig ververst wordt (zet zo mogelijk ramen en deuren open). Is het niet mogelijk voor goede luchtverversing te zorgen, dan is deze zaal niet geschikt.

Tussen de borden onderling blijft wel de 1,5 meter afstandsregel gelden.
Kies voor een opstelling in rijen met ruime looppaden van ongeveer 3 meter breed. Bij grotere groepen mensen is het raadzaam om paden met eenrichtingsverkeer in te stellen.

Reinig het materiaal zowel voor als na de wedstrijd.

Schakers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de wedstrijd bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Zorg dat u aanwezigheidsgegevens kunt overleggen voor eventueel bron- en contactonderzoek. Het advies is om de gegevens minimaal 4 weken te bewaren.

Het volledige protocol is te te downloaden op:
Protocol Verantwoord Schaken

Het bestuur van de NBSB heeft de volgende aanvullende artikelen opgesteld voor de NBSB-Competities:

Artikel 1
1a De wedstrijdleider van een wedstrijd is tegelijkertijd de in het Protocol Verantwoord Schaken genoemde ‘Corona-verantwoordelijke’ en kan op basis van het protocol de zaal afkeuren en spelers en/of publiek uit de speelzaal (laten) verwijderen.
1b De speelzaal dient te voldoen aan de regels vastgelegd in het Protocol Verantwoord Schaken.
1c De spelers, wedstrijdleiding en publiek dienen zich te houden aan de regels vastgelegd in het Protocol Verantwoord Schaken.

Artikel 2
Bij beslissingen over stopzetten en andere Corona effecten wordt door het bestuur van de NBSB, een besluit genomen.

Artikel 3
Teams hebben de vrijheid een seizoen over te slaan zonder verdere opgave van redenen. Het team behoudt het recht op deelname aan de klasse waar het team voor het seizoen 2020-2021 recht had.

Artikel 4
Indien er minder dan 2/3 van het aantal wedstrijden in een klasse groep gespeeld zijn, is er geen promotie en degradatie in deze klasse groep.

Artikel 5 (aanpassing Artikel 20 lid 2 van het NBSB-Competitiereglement)
Een lid, dat als invaller meer dan viermaal in een hoger team heeft gespeeld, mag in het lopende competitie seizoen niet meer uitkomen voor een lager team van dezelfde vereniging.

Bij de KNSB-competitie is er ook nog de volgende regel van kracht:
Indien van een vereniging een team een jaar overslaat en van deze vereniging doen teams mee met een hoger nummer, dan moet wel een opstelling van het niet deelnemende team doorgegeven worden, deze opstelling moet voldoen aan de eisen van het KNSB-Competitiereglement.
Voorbeeld: een vereniging heeft vier teams, team 1, 3 en 4 doen mee en team 2 slaat een jaar over; dan moet van team 2 een opstelling doorgegeven worden, deze spelers mogen niet invallen in team 3 of 4.

700 keer bekeken