Schaaknieuws

Noord-Brabant

26 april

2022

Besluiten van de ALV van 17 september 2021

Het bestuur besloot om de besluiten die de algemene vergadering neemt, te gaan publiceren.

Hierna volgt dan ook een lijst van de besluiten die de algemene vergadering van de NBSB op 17 september 2021 nam:

– bestuurslid Jeugdzaken Inge Oostvogels werd herkozen in haar functie;

– de bondsraadleden Henk Renders en Erwin Talpe werden herkozen in hun functie;

– lid van de commissie van beroep André van de Graaf werd herkozen in zijn functie. De benoeming van de leden van de commissie van beroep Bram van den Berg, Bas Roelen en Marc Viering werd door de vergadering bekrachtigd.

– de vergadering stemt ermee in dat het bestuur in overleg gaat met Ton van Roon over het invullen van een bestuursfunctie.

– de begroting van de penningmeester werd goedgekeurd. De vergadering stemde in met het voorstel om per kwartaal te gaan factureren en niet langer met voorschotten te werken.

– de vergadering ging akkoord met het voorstel voor een competitie-indeling zoals dat door de competitieleider werd voorgedragen.

– de vergadering verleende het bestuur decharge voor het afgelopen bestuursjaar.

454 keer bekeken