Schaaknieuws

Noord-Brabant

22 september

2022

Besluitenlijst van de Algemene Vergadering van de NBSB

Op 9 september 2022 hield de Noord-Brabantse Schaakbond haar Algemene Vergadering. De vergadering nam de volgende besluiten:

– De notulen van de vorige Algemene Vergadering op 17 september 2022 werden goedgekeurd;
– De vergadering besloot om het resultaat van € 6.106,85 toe te voegen aan het eigen vermogen;
– S.V. Waalwijk werd benoemd als nieuw lid van de kascommissie.
– De vergadering herkoos als bestuursleden:
Joost van den Bighelaar als secretaris;
Ad Bruijns als voorzitter;
Stefan Hess als competitieleider.
– De vergadering koos als bestuurslid:
Ton van Roon als penningmeester is het 2e jaar van zijn termijn.
– De vergadering herkoos als bondsraadleden:
Ad Bruijns en Paul van Duijnhoven;
– De vergadering herkoos als lid van de commissie van beroep;
Frans Peeters
– De begroting voor het seizoen 2022-2023 werd goedgekeurd.
– De vergadering besloot het speeltempo in de avondcompetitie en bekercompetitie aan te passen conform het voorstel van de competitieleider. Het speeltempo wordt 90 minuten en 15 seconden per zet.
– De vergadering verleende het bestuur decharge voor het gevoerde beleid;

Joost van den Bighelaar,
Secretaris NBSB

326 keer bekeken