Schaaknieuws

Noord-Brabant

31 december

2023

Besluitenlijst van de Algemene Vergadering

Op 15 september 2023 hield de Noord-Brabantse Schaakbond haar algemene vergadering. De vergadering nam de volgende besluiten:

–             De notulen van de vorige Algemene Vergadering op 9 september 2022 werden goedgekeurd;

–             Het resultaat van € 4.376,33 wordt gereserveerd voor het 100-jarig bestaan van de NBSB in 2027.

–             De vergadering richt een werkgroep op om initiatieven in kaart te brengen om schaken in Brabant te bevorderen.

–             S.V. ODI werd benoemd als nieuw lid van de kascommissie.

–             De vergadering herkoos als bestuurslid: Ton van Roon in de functie van penningmeester

–             De vergadering koos als bestuurslid: Frank Lambregts als Bestuurslid Jeugdzaken

–             De vergadering herkoos als bondsraadleden: Henk Renders en Erwin Talpe;

–             De vergadering herkoos als leden van de commissie van beroep; Bram van den Berg, André van der Graaf, Bas Roelen en Marc Viering

–             De begroting voor het seizoen 2023-2024 werd goedgekeurd;

–             De contributie blijft op hetzelfde bedrag;

–             De vergadering stemde ermee in om het PK van de NBSB weer voor 3 jaar te verbinden aan het Weekendtoernooi van WLC.

–             De vergadering verleende het bestuur decharge voor het gevoerde beleid.

–             De vergadering benoemde René Olthof tot erelid van de NBSB.

Joost van den Bighelaar,

Secretaris NBSB

195 keer bekeken