Schaaknieuws

Noord-Brabant

7 september

2017

Extra informatie voor ALV NBSB op 8 september

1) De secretaris heeft een kandidaatstelling voor de Commissie van Beroep ontvangen van André van der Graaf.

 

2) De secretaris heeft een voorstel ontvangen van Rob Bakels over het speeltempo van de zaterdagcompetitie:

*****************************************************************

Dag Walter, graag willen wij tijdens de komende ALV d.d. 8-9-2017 onderstaand voorstel bespreken.

AANLEIDING:

Het voorstel van de NBSB om een nieuw speeltempo in de zaterdagcompetitie te hanteren. Dit is een speeltempo met increment, waarbij de maximale tijdsduur van een partij (theoretisch) onbeperkt is.

PROBLEEMSTELLING:

Voor de beschikbaarheid van speelruimte zijn een deel van de clubs afhankelijk van een zaal in een horeca gelegenheid. De beschikbaarheid van dit soort ruimtes op zaterdag is doorgaans tot 19.00 uur verzekerd.

Het is begrijpelijk en vaak voorkomend dat commerciële etablissementen hun zaalruimte op zaterdagavond voor andere gasten willen gebruiken.

Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat een partij niet uitgespeeld zou kunnen worden omdat de betreffende zaal ontruimd dient te worden op aanwijzing van de betreffende exploitant.

VOORSTEL:

Voor het geval een partij langer duurt dan zes uur willen wij graag een bepaling in het reglement opgenomen zien worden die het mogelijk maakt om een dergelijke partij af te kunnen laten breken. Met dit speeltempo betekent dat bij partijen die minimaal 120 zetten duren. Redelijk uitzonderlijk maar ook niet ondenkbaar. In voorkomend geval zullen regels gesteld moeten zijn aan de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het uitspelen van de partij; waar en wanneer? Tevens is het eerlijk om de maximale tijdsduur dat de zaal beschikbaar is, met een minimum van zes uur, voor aanvang van de partij aan de tegenstander mede te moeten delen. Uiteraard zal bij beschikbaarheid van speelruimte altijd de voorkeur dienen te worden gegeven aan uitspelen op de dag zelf.

Ons voorstel is daarom om twee bepalingen op te laten nemen in het competitiereglement (nog nader in een tekst uit te werken):

1) de minimale ‘zaalbeschikbaarheidsduur’

2) procedure omtrent afbreken en uitspelen.

************************************************************************

Met vriendelijke groet,

Walter Anema

1076 keer bekeken