Schaaknieuws

Noord-Brabant

15 februari

2017

KNSB organiseert cursus Indelingsdeskundige A

Cursus Indelingsdeskundige A

Het doel van de opleiding is de cursisten de benodigde kennis bij te brengen van de belangrijkste wedstrijdsystemen welke bij het schaken als wedstrijdsport worden gebruikt.
Cursusomvang
De opleiding omvat 10 lesuren, verdeeld over 4 bijeenkomsten van elk 2½ uur. Daarnaast krijgt de cursist een huiswerkopdracht voor SwissMaster. De opleiding wordt afgesloten met een examen.
 
Inhoud
De inhoud van de cursus Indelingsdeskundige A ziet er als volgt uit:
Zwitsers systeem algemeen 1 uur
Uitleg SwissMaster voor Windows 1½ uur
Bergertabellen 2½ uur
Tie-breaksystemen (waaronder WP en SB) 1½ uur
Clubsystemen (Keizer, etc.) 1 uur
Systeem Amsterdam ½ uur
Simultaans ½ uur
Inleiding/exameneisen/herhaling 1½ uur
Examen
Tot het examen worden toegelaten de kandidaten die de cursus regelmatig hebben gevolgd (minimaal 3 van de 4 cursusavonden). De cursist kan alleen aan het examen deelnemen als hij de huiswerkopdracht voor SwissMaster succesvol heeft afgerond.
 
Het examen wordt schriftelijk afgenomen, waarbij voor alle onderdelen tezamen 90 minuten beschikbaar is. 
 
De kandidaat is geslaagd indien hij tenminste 72% van de maximaal te betalen punten heeft behaald. In de overige gevallen is de kandidaat afgewezen.
Een afgewezen kandidaat heeft gedurende twee jaar het recht éénmaal het recht om een herexamen af te leggen. Dit herexamen vindt plaats tijdens het examen van een andere cursus Indelingsdeskundige A.
De kosten van een herexamen bedragen 25% van het cursusgeld.
 
Toelatingseisen
Aan de toelating tot de cursus zijn geen bepaalde eisen gesteld. De cursist dient een algemene kennis van het schaakspel te bezitten en lid te zijn van de schaakbond. Verder moet de cursist de beschikking hebben over het programma SwissMaster. Hij kan dit programma desgewenst met een korting van 25% aanschaffen bij het bondsbureau van de KNSB.
Kosten
De cursus Indelingsdeskundige A maakt onderdeel uit van de arbiteropleidingen van de KNSB. De eigen bijdrage voor de cursus Indelingsdeskundige A bedraagt € 65,- voor de gehele cursus.
Informatie en aanmelding
Heeft u vragen over de kadercursussen,over de inhoud van de cursus of wilt u zich aanmelden bel dan met het bondsbureau: 023-5254025; op maandag en dinsdag van 9.00-13.30, woensdag tot en met vrijdag van 9.00-11.00, vraag naar de opleidingscoördinator Sacha Schiermeier. Mailen kan natuurlijk ook sschiermeier@schaakbond.nl.

737 keer bekeken