Schaaknieuws

Noord-Brabant

7 mei

2024

Kort verslag districtsvergaderingen april 2024

Het is alweer ruim een week geleden dat de laatste vergadering van dit seizoen gehouden werd. In dit bericht een kort verslag van hetgeen er besproken is.

De KNSB competitie

Wat betreft het punt ‘De KNSB competitie’ kwam naar voren dat de eerste indeling in 2019 verre van ideaal was. Een aantal verenigingen werd geconfronteerd met lange reistijden. Gelukkig, zo werd door de meeste aanwezigen opgemerkt is de indeling stilaan wel beter geworden. Het huidige seizoen gaf op dit vlak nauwelijks nog problemen.

Wat betreft de regels rondom de KNSB competitie waren er vooral opmerkingen over het aanmelden van spelers en het feit dat de zogenaamde vaste spelers vooraf opgegeven dienden te worden. Ook het feit dat men al voor 1 juni opgaaf moet doen betreffende het aantal teams zat een groot aantal clubs dwars.

Johan Knuvers, lid van het KNSB bestuur en aanspreekpunt voor o.a. de NBSB, was ook bij een tweetal vergaderingen aanwezig en hij naar aanleiding van dit agendapunt ook aan aantal vragen aan Koos Stolk van het bondsbureau;

  1. Komt er een 7e klasse ? En is het denkbaar en doenbaar om vanaf de 6e klasse met  6-tallen te spelen (4-tallen blijft iets voor de regionale bonden) ?

T.z.t. kan er een 7e klasse komen, voor nu is dat te vroeg, dan wordt de reistijd in de 6e en 7e klasse weer veel langer. Eerst onderin nog zo’n 100 teams erbij, dan kan het. Zestallen hebben net als in de top bij de tientallen het nadeel dat bij promotie en degradatie de teamgrootte wijzigt. Dat kan vooral bij kleine verenigingen vervelend uitpakken. Het heeft daarom niet onze voorkeur.

  1. Reistijden: in de beginjaren matig tot slecht, nu vindt men dat absoluut verbeterd. Soms zit er één ‘ vreemde’ uitwedstrijd tussen (bijv. naar Dordrecht of Rotterdam), maar over het algemeen zijn de reistijden prima. Dat men in de hogere klassen verder moet reizen vindt men logisch en is geen probleem.                                                                                                                                                                          

Dat komt doordat we nu ook onderin veel teams hebben.

  1. Wedstrijdindeling: Men heeft een voorkeur om de teams te laten spelen op ratingvolgorde. Wel met wat ruimte. Daarbij werd het voorbeeld van België (50 punten) en Frankrijk (100 punten) aangehaald, waarbij de Belgische variant de voorkeur heeft.

Dit komt telkens terug en dan zijn er felle voor- en tegenstanders. De zaken waar we op dit moment aan denken zijn: een leeg bord is altijd het laagste bord en een invaller mag geen hogere rating hebben dan het klasse gemiddelde + 100. Bij de huidige invallersregeling is de eigen opstelling bepalend of iemand mag invallen waardoor een speler in dezelfde klasse wel bij A, maar niet bij B mag invallen.
Een min of meer vaste bordvolgorde leidt tot vervelende zaken bij last minute invallers, daardoor hebben we dit in Nederland nooit ingevoerd. Het leidt ook tot meer controle taken.

  1. Informatievoorziening, hier zitten wel een aantal vragen/bezwaren:
    1. Men vindt de regels vrij veel en complex en dan m.n. voor de lagere klassen. Is er een samenvatting op hoofdlijnen beschikbaar ? Men gaf als voorbeeld ouders die als teamleider met een jeugdteam op stap gaan en die geen flauw idee hebben als het de regels betreft.  Kan/mag het bijvoorbeeld vanaf de 5e klasse wat soepeler.

De teamleiders krijgen elk seizoen bij aanvang al wat aandachtspunten gemaild. Op dit moment bereiden we soepelere eisen voor invallen voor in de 5e en 6e klasse.

Waarom duurt het 10 dagen voordat een speler die men aangemeld heeft in OLA geregistreerd is en aldus speelgerechtigd is ? Kan dat sneller ?

De periode was 4 weken en hebben we teruggebracht naar 14 dagen. Natuurlijk is een speler die vandaag in OLA opgevoerd is, de dag er na beschikbaar in Netstand. Er zijn ook signalen dat een speler eerder opgegeven moet zijn, met twee weken hebben we voor een tussen periode gekozen.

Waarom moet men nieuwe teams vóór 1 juni aanmelden ?  Dit stuitte bij alle clubs op grote weerstand. Vooral omdat men meestal niet weet hoeveel teams men vol kan krijgen, want op 1 juni weet men vaak nog niet wie er lid blijven en/of wie er nog lid gaan worden. We willen een balans vinden tussen diverse zaken om rekening mee te houden. Als je de deadline naar achteren schuift, dan wordt ook later duidelijk wanneer je uit/thuis speelt, en dat betekent dat je ook pas later de zaal kan vastleggen. 5e en 6e klasse zouden eventueel wat later kunnen, omdat ze ook later beginnen. Keerzijde daarvan is dat het moeilijker wordt om er rekening mee te houden of ze tegelijk thuis willen spelen of juist niet. à Het is handig om transparant te zijn over dit soort afwegingen.

Van bondsraad naar ledenraad

Bij dit agenda punt heb ik geprobeerd om goed uit te leggen wat er nu precies gaat gebeuren. Na jarenlang overleg en een commissie die, in samenwerking met Marjan Olfers, een en ander grondig heeft uitgezocht komt op de aanstaande bondsraad in juni het voorstel om naar een ledenraad te gaan. Hiervoor is het nodig om de statuten en het Algemeen reglement aan te passen. Als dit allemaal in werking treeft dan zal er vanuit de regionale bond (nog maar) een afgevaardigde plaats nemen in de ledenraad; ‘het parlement van onze nationale organisatie’.

Een aantal aanwezigen maakte zich zorgen over het feit of de aanstelling van de leden in de ledenraad wel democratisch genoeg is en anderen merkten op dat het goed is om straks regelmatig vanuit het NBSB bestuur contact te hebben met ons ledenraad lid om zo ook gedachten te kunnen uitwisselen.

Het Grand Prix Circuit

Het NBSB bestuur wil het Grand Prix Circuit voor de senioren weer nieuwe leven inblazen. De Grand Prix werd in 2018/2019 voor het laatst gehouden. In 2019/2020 werd er wel een start gemaakt, maar vanwege de corona crisis eindigde deze al snel.

Zoals ook al op de vergaderingen gemeld wil ik de verenigingen vragen om het toernooien weer aan te melden voor het Grand Prix Circuit zodat we weer tot een mooie kalender en ladderstand kunnen komen!

De werkgroep

Voor de werkgroep die initiatieven in kaart zal gaan brengen om het schaken in Brabant te bevorderen zijn nog weinig aanmeldingen binnengekomen. En dat is jammer. Er is geld vanuit de NBSB beschikbaar om mooie projecten te ondersteunen.

Rick Smit, lid van HMC, was twee keer aanwezig en hield een vlammend betoog over het geven van schaaktrainingen aan volwassenen. Rick is hiermee al weer een tijdje aan de gang bij HMC en dat loopt uitstekend en levert veel nieuwe leden op. Hij geeft zelf schaakles en zijn verhaal was erg inspirerend en kreeg ook veel bijval.

Bovenstaande geeft dus aan naar welke initiatieven we op zoek zijn. Mocht u graag deel uit willen maken van deze werkgroep verzuim dan niet om het ons te laten weten!

Tot zover een kort verslag van de vergaderingen die overigens prima ook bezocht zijn. We mochten meer dan 40 leden van zo een twintigtal verenigingen begroeten. De aanwezigen wisten het ook erg te waarderen dat de districtsvergaderingen weer gehouden werden. Dank daarvoor.

Met vriendelijke groet, Ad Bruijns

313 keer bekeken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *