Schaaknieuws

Noord-Brabant

18 december

2016

Nieuwe opzet voor de plaatsing voor de Nederlandse Jeugdkampioenschappen (NJK)

Bij de KNSB is besloten de opzet voor de plaatsing voor het NJK aan te passen. Zie hieronder voor het resultaat:

Besluit bondsraad

De Bondsraad is akkoord gegaan met een nieuwe opzet voor de plaatsing voor de Nederlandse Jeugdkampioenschappen (NJK) in de categorieën A jeugd (t/m 20 jaar), B jeugd (t/m 16 jaar) en A, B en C meisjes (resp. t/m 20, 16 en 14 jaar). Het voorstel is met ingang van 2017-2018 deze via vier kwalificatietoernooien te laten verlopen. Voor de A en B meisjes bestaat er op dit moment al een afwijkend plaatsingssysteem en wordt deze alleen gekoppeld, samen met de C meisjes, aan de vier kwalificatietoernooien.

Aanleiding

Directe aanleiding voor dit plan voor een nieuwe opzet van de kwalificaties NJK is:

A. het teruglopen van de deelnemersaantallen in de regionale kwalificaties voor de NJK in de categorieën A en B met bijna een kwart in een paar jaar tijd. Zie de cijfers in figuur 1 en tabel 1 in de bijlage van de afgelopen 7 seizoenen;
B. direct gevolg is dat het NJK ook veel minder sterk is geworden. Het merendeel van de Talentstatushouders is (gelukkig) nog deelnemer, maar de groep er direct onder ontbreekt grotendeels. Zie de cijfers in figuur 2 t/m 4 in de bijlage over de ontwikkeling van het ratingniveau en de ledentallen.

Doel van nieuwe opzet

Met een nieuwe opzet van de kwalificaties en het NJK wordt een tweeledig doel nagestreefd:

A. impuls aan de kwalificatietoernooien met als doel uiteindelijk meer deelnemers in totaal;
B. impuls aan het NJK met als doel uiteindelijk een hoger gemiddeld ratingniveau via sterke kwalificatietoernooien.

Nieuwe opzet kwalificaties met ingang van 2017-2018

De nieuwe opzet met ingang van het seizoen 2017-2018 voor de kwalificaties voor het NJK bestaat uit de volgende elementen:

 • Door middel van vier gelijkwaardige, goed bezette en leuke kwalificatietoernooien geografisch verspreid over Nederland is het streven weer meer deelnemers te trekken;
 • Een vast aantal spelers van 3 per kwalificatietoernooi plaatst zich voor het NJK voor de categorieën A jeugd en B jeugd;
 • Bij de nieuwe kwalificatietoernooien worden tevens de drie meisjes categorieën A, B en C meegenomen. Voor de A en B meisjes is nu nog een open inschrijving voor het NJK waarbij de top 8 op rating mag deelnemen. Dit wordt in de nieuwe opzet een open inschrijving voor de kwalificaties waarbij de kampioene per kwalificatietoernooi zich plaatst. Voor de C meisjes plaatst een vast aantal spelers van 3 zich per kwalificatietoernooi;
 • De nieuwe opzet geldt niet voor de C jeugd;
 • Er komt een open inschrijving bij de kwalificatietoernooien: alle jeugdspelers moeten aan elk kwalificatietoernooi mee kunnen doen;
 • De kwalificatietoernooien worden zoveel mogelijk op verschillende data georganiseerd in de periode september t/m maart, zodat spelers die op de ene datum ziek zijn op een andere datum zich toch nog kunnen kwalificeren. Samenvallen met de grote toernooien Hoogeveen, Groningen of Wijk aan Zee wordt hierbij vermeden;
 • Hooguit twee van de vier kwalificatietoernooien mogen op dezelfde data samenvallen;
 • Jeugdspelers mogen kiezen hoe vaak ze een poging wagen zich te kwalificeren;
 • Voor de kwalificatietoernooien is een vast format afgesproken waarbij de organisatie kan kiezen uit:
  – 3 ronden op een dag met 55 minuten +10 sec increment p.p.p.p. of
  – 2 ronden op een dag met 75 minuten + 10 sec increment p.p.p.p.
  – speelschema van: tot 23 dlnrs (7 ronden), 24-32 dlnrs (9 ronden), 33 dlnrs en hoger (11 ronden).

Nieuwe opzet NJK met ingang van 2018

 • De huidige vrijplaatsenregeling op rating komt te vervallen. Alleen titelhouders en talentstatushouders behouden het recht op een vrijplaats voor het NJK;
 • Het NJK wordt met ingang van 2018 een 7-daags toernooi met 9 ronden per categorie met een speeltempo van 90 minuten met 30 seconden increment p.p.p.p.;
 • Aantal deelnemers 16 (A), 16 (B), 24 (C), 8 (Am), 8 (Bm), 16 (Cm), in totaal ca. 88 deelnemers. Het aantal per categorie is alleen afhankelijk van het aantal talentstatushouders dat dat jaar deelneemt;
 • De Technische Commissie krijgt de taak om in geval het aantal deelnemers in een bepaalde categorie oneven is, deze met een vrijplaats aan te vullen.

Proces en toelichting

 • De nieuwe opzet is tot stand gekomen met medewerking van een speciale werkgroep, waarin de leden van de Technische Commissie, regionale organisatoren van PJK’s en ouders zitting hadden;
 • Ook zijn de jeugdleden uit de leeftijdsgroep 15-20 jaar gevraagd middels een enquête, hoe zij de kwalificaties het liefst zouden zien;
 • Het streven is uiteindelijk binnen 3 jaar om meer deelnemers in totaal te behalen om van een succes te kunnen spreken. Als peilmoment gelden de aantallen van 2015-2016: A jeugd 51, A meisjes 8, B jeugd 70, B meisjes 11, C jeugd 112, C meisjes 27;
 • Het is van groot belang dat spelers kunnen kiezen wanneer en waar ze zich kunnen kwalificeren. Dat kan nu namelijk nog niet;
 • Om te voorkomen dat bepaalde spelers geweerd worden of verdacht worden van het wegkapen van plaatsen van anderen, worden de kwalificaties helemaal opengesteld. Concurrentie is daardoor optimaal aanwezig met voor iedereen gelijke kansen en de organisatoren zijn verzekerd van een sterke bezetting. Eenmaal gekwalificeerd voor het NJK betekent dat spelers niet meer aan andere kwalificaties mogen deelnemen;
 • De regionale bonden zijn vrij om aan bepaalde kwalificatietoernooien hun regionale titels te verbinden voor bijvoorbeeld de hoogst eindigende spelers/sters die lid zijn van hun regionale bond;
 • Het NJK ABC bestaat op dit moment nog uit ca. 110 tot 120 deelnemers. In de nieuwe opzet wordt dit aantal teruggebracht tot ca. 90 deelnemers, hetgeen beter aansluit bij de aantallen jeugdleden in deze leeftijdscategorie alsmede het ratingniveau (zie ook figuren 2 t/m 4) en zorgt ervoor dat het belang van de kwalificatietoernooien weer centraal staat.

Regionale jeugdleiders

De regionale jeugdleiders hebben op 26 maart en op 29 oktober jl. input geleverd voor de nieuwe opzet. De meerderheid van de regionale jeugdleiders is voor invoering en wil ook meehelpen met de organisatie van de kwalificaties. Ze zien zowel voordeel voor hun sterkste spelers, aantrekkelijker toernooi zowel qua tegenstand als qua opzet (niet te lang), als voor hun subtop spelers, die een interessant toernooi op niveau in hun omgeving krijgen. De bonden die nog niet zijn overtuigd, hebben als voornaamste zorgpunten dat bepaalde spelers verder zullen moeten reizen voor hun kwalificatie en daardoor meer kosten moeten maken. Ook wordt als argument genoemd dat de ratinggroep 1800-1900 het lastiger zal krijgen om zich voor het NJK te plaatsen en dat bepaalde regionale bonden mogelijk in bepaalde categorieën niet vertegenwoordigd zullen zijn vanwege de toegenomen concurrentie. In de uitwerking zullen we proberen een aantal van deze zorgpunten tegemoet te komen. We begrijpen dat zaken nog onzeker zijn, maar zullen er alles aan doen om dit tot een succes te maken.

njk_1

njk_2

995 keer bekeken