Schaaknieuws

Noord-Brabant

16 september

2023

René Olthof – erelid NBSB

De ledenvergadering van de NBSB werd gisteren, 15 september 2023, goed bezocht. De eerste punten op de agenda konden vlot afgewerkt worden. De kascommissie sprak haar waardering uit voor de keurige boekhouding van onze penningmeester en kwam dan ook met het voorstel voor decharge. Stukkenjagers was aftredend uit de commissie en haar plaats wordt overgenomen door ODI.

Vanuit de zaal werd opgemerkt dat de NBSB een ‘royale’ reserve heeft. Misschien een goed idee om hier eens naar te kijken. Zo ontstond het idee om een werkgroep in het leven te roepen die gaat kijken of deze reserve ingezet kan gaan worden om het schaken in Brabant te bevorderen. Het bestuur zal het voortouw nemen om deze werkgroep te formeren.

De indeling voor de avond en zaterdagcompetitie is zo goed als definitief. Er zijn deze week nog een paar late inschrijvingen bijgekomen en misschien dat er nog een enkele lotingnummer aangepast gaat worden. Onze competitieleider hoopt e.e.a dit weekend af te ronden..

Bestuurslid Erik Mijnheer van de KNSB gaf tijdens het betreffende agendapunt uitleg over een aantal lopende zaken bij de Schaakbond zoals de omvorming van Bondsraad naar Ledenraad. Ook werd stilgestaan bij het ingezonden stuk van RSG. In dit stuk werden vragen gesteld over de sterke toename van de afdracht aan de bond. Jammer genoeg kwam dit laatste niet helemaal goed uit de verf. Het NBSB bestuur is wel van mening dat hier in de komende tijd meer aandacht aan besteed dient te worden. Binnen de KNSB wordt namelijk wel gedacht aan een ander verdienmodel en we zullen daar zeker goed naar kijken!

Inge Oostvogels trad af als jeugdleider. Uiteraard werd zij door de voorzitter bedankt voor haar jarenlange inzet. Gelukkig heeft het bestuur ook een opvolger gevonden. Frank Lambregts, lid van De Pion en SG KiNG, zal haar taken overnemen. Wij wensen Frank veel succes!

Bondsraad lid Hemk Renders werd herkozen en na overleg met Erwin Talpe, die aanvankelijk niet herkiesbaar was, gaf Erwin aan zich toch weer herkiesbaar te willen stellen. En zo gebeurde het – uiteraard met toestemming van de vergadering – ook.

Ons jeugdblad minor promotie verschijnt nog 1 keer in de “oude” vorm maar zal daarna in een nieuw jasje worden gestoken. De opmaak gaan wij dan zelf doen. Inge Oostvogels zal hier ook nog bij betrokken blijven. Uiteraard werd hoofredacteur Oliver de Hert weer bedankt voor al zijn werkzaamheden. We hopen dat hij dit nog vele jaren zal blijven doen!

Net voordat de rondvraag op de agenda stond richtte de voorzitter zijn woord tot René Olthof. René is in 2003 benoemd tot lid van verdienste en maakt zich al jaren sterk voor de Brabantse schaakbond en het schaken in het algemeen. De laatste jaren is hij volop bezig om de geschiedenis van de NBSB in beeld te brengen. Dat alles heeft het bestuur van de NBSB doen besluiten om René te benoemen tot erelid van de Noord Brabantse Schaakbond. Onder luid geklap van de vergadering mocht de voorzitter aan René een prachtige pennen set overhandigen en hem het erelid maatschap toekennen!

Uwer voorzitter, en ook René, hebben nog wat foto’s gemaakt;

https://adf-foto.com/jalbum/ALV%20NBSB%202023%20-%20Ad/

https://adf-foto.com/jalbum/ALV%20NBSB%202023%20-%20Ren%C3%A9/

746 keer bekeken

5 reacties

 1. Jacques Smits schreef:

  Ofschoon het ingestuurde stuk van RSG heel duidelijk was, en dhr Mijnheer in zijn reactie zei dat de NBSB dit in de Bondsraad moet inbrengen, was het teleurstellend dat de voorzitter niet gevraagd heeft naar de mening van de overige schaakverenigingen, maar prioriteit gaf aan een koffie-pauze.

 2. Mari van Ooijen schreef:

  Rene, van harte gefeliciteerd met je benoeming tot erelid van de Noord Brabantse Schaakbond. Je verdient het als geen ander1 Ik hoop dan ook dat de KNSB binnenkort deze sympathieke actie van de NBSB overneemt!

 3. eric merx schreef:

  Hartelijk gefeliciteerd met je ere lidmaatschap bij de NBSB. HMC is en was al trots op je!

 4. Harry Szöke, NBSB Districtsjeugdleider van het district Breda schreef:

  René is een schaakdier in de meest positieve zin van het begrip.
  Dank voor je inzet en helemaal verdiend om ere-lid te worden.

Comments are closed.