Schaaknieuws

Noord-Brabant

12 april

2017

Uitspraak CvB

Beroep van S.V. De Baronie tegen de beslissing van de competitieleider om de wedstrijd Rochade B – De Baronie B in de Avondcompetitie B1 voor De Baronie B verloren te verklaren en een boete en strafpunten op te leggen.

Datum 9 April 2017

Behandeld door de Commissie van Beroepsleden (CvB) Theo Koolen, Victor de Bruin, Bianca De Jong-Muhren en Rik Broekkamp

Samenvatting
De wedstrijd tussen de Baronie B en de Rochade B in de avondcompetitie werd niet gespeeld vóór de vereiste uiterlijke datum. De Competitieleider bestrafte De Baronie met boetes en strafpunten omdat het team niet op kwam dagen op 16 februari, een datum waarop drie maanden eerder een optie voor de wedstrijd was genomen. De CvB constateert dat er tussen 7 november 2016 en 15 februari 2017 geen contact meer is geweest tussen de teamleiders en dat er uiteindelijk geen duidelijke afspraak voor een wedstrijddatum was gemaakt. De CvB is van oordeel dat dat aan beide teamleiders kan worden verweten. Het reglement geeft echter geen mogelijkheid voor het opleggen van boetes of reglementaire uitslagen. De CvB besluit dat de wedstrijd alsnog gespeeld moet worden.

Partijen in het beroep
S.V. De Baronie
Contactpersonen namens De Baronie:
Kees Ooms
Marc Ermes

T.S.V. Rochade
Contactpersonen namens Rochade:
Mark van Bijsterveld
Clemens van Gorp
Ben Zegveld

Competitieleider NBSB
Erik van Elven

Verzoek aan de CvB:
SV De Baronie verzoekt de CvB de beslissingen van de competitieleider terug te draaien en de wedstrijd alsnog te laten spelen.

De commissie heeft de beschikking over de volgende gegevens en documenten:
Het beroep werd ontvangen op 10 maart en het vereiste bedrag is ontvangen. Met het beroep werd door SV de Baronie de E-mail correspondentie tussen Marc Ermes (de Baronie) en Ben Zegveld (Rochade) meegestuurd. Een toelichting van de NBSB competitieleider werd ontvangen op 28 maart. Een voorlopig oordeel werd naar de partijen gestuurd op 29 maart, waarop reacties van de partijen ontvangen werden. De tekst in het voorlopig oordeel werd vanwege de inhoudelijke commentaren gewijzigd tot de tekst van deze beslissing.

In dit voorlopig oordeel overweegt de CvB het volgende.
Allereerst moet er vastgesteld worden of er een duidelijke afspraak was om de wedstrijd op 16 februari 2017 te laten plaatsvinden. In de laatste communicatie d.d. 7 november 2016 tussen de teamleiders vraagt de teamleider van de Baronie om een bevestiging middels een ‘officiële uitnodiging’. Die bevestiging is er niet gekomen. Op zijn minst al vanwege de lange tijd die ligt tussen deze communicaties en de wedstrijddatum (3 maanden) is een dergelijk verzoek om een bevestiging t.z.t. niet onredelijk of ‘onreglementair’, zoals door sommige partijen werd gesteld. De CvB constateert dat er dus niet duidelijk een wedstrijddatum werd vastgelegd. Als er geen afgesproken wedstrijddatum vastligt, kan er ook geen sprake zijn van ‘niet opkomen’ op de wedstrijd. De CvB stelt vast dat er voor het niet tot stand brengen van een duidelijke afspraak voor een wedstrijddatum geen reglementsartikel is dat mogelijkheden schept om een boete op te leggen, matchpunten in mindering te brengen en/of de wedstrijd voor Rochade B gewonnen te verklaren.

De CvB stelt vast dat volgens Art 14.5 de wedstrijd hoe dan ook alsnog gespeeld moet worden indien deze van belang is voor promotie of degradatie.

Voorts overweegt de CvB het volgende: Er zou gedacht kunnen worden dat er gevolgen moeten zijn aan het niet tot stand komen van een afspraak voor een wedstrijd. Het reglement wijst geen verantwoordelijke persoon of club aan die een afspraak tot stand moet brengen. Wel staat er op de website van de NBSB: “De teamleider van de ontvangende vereniging stelt zich in verbinding met de bezoekende vereniging om de bijzonderheden van de wedstrijddag te regelen.” De teamleider van Rochade B heeft onzorgvuldig en slechts ten dele aan die opdracht voldaan. Toch ziet de CvB op basis van de beschikbare informatie ook een verantwoordelijkheid bij de teamleider van De Baronie B voor de ontstane situatie. Deze heeft ook niet hernieuwd contact gezocht met de teamleider van Rochade
B bij het naderen van de mogelijke speeldatum. Het is relevant op deze plaats te vermelden dat de communicatie waarin 16 februari als optie op de wedstrijddatum wordt genomen, dateert van 7 november, hetgeen ruim drie maanden vóór die mogelijke wedstrijddatum ligt. Een verwachting en verzoek van De Baronie om nog een bevestiging te ontvangen bij het naderen van de wedstrijddatum kan vanwege die lange tussenperiode niet onredelijk of ‘onreglementair’ genoemd worden. De CL heeft, afgezien van het toewijzen van de verantwoordelijkheid aan één van beide partijen, begrijpelijkerwijs en zelfs terecht gemeend dat er boetes en strafpunten moeten kunnen worden
gegeven voor het niet tot stand komen van een goede afspraak voor de wedstrijd. Echter, omdat er in het competitiereglement geen reglementaire middelen worden gegeven om enige verantwoordelijke voor het niet tot stand komen van een afspraak voor een wedstrijd te bestraffen kan de competitieleider noch de commissie van beroep enige maatregel opleggen anders dan de wedstrijd alsnog te laten spelen en hoeft de CvB ook verder geen oordeel te geven over de mate van verantwoordelijkheid van enige partij dat er geen wedstrijd heeft plaatsgevonden in de toegestane periode daarvoor.

Beslissing
Het beroep wordt toegewezen. De boetes en strafpunten kunnen niet worden opgelegd en de wedstrijd moet alsnog gespeeld worden als dat relevant is voor degradatie of promotie.

999 keer bekeken