Schaaknieuws

Noord-Brabant

20 april

2017

Update scheiding regionale en nationale competitie

Tijdens de ALV op 10 maart j.l. stond het voorstel om de regionale en nationale competitie te scheiden op de agenda.

Nadat iedereen zijn zegje hierover had mogen doen zijn we overgegaan tot stemming en daarbij is het voorstel met grote meerderheid aangenomen.

Dit betekent nog niet dat alle verenigingen al hun zaterdagteams voor het seizoen 2018 – 2019 gaan inschrijven voor de landelijke competitie. Vanuit de vergadering zijn een aantal bezwaren benoemd en voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat men overweegt om in te schrijven voor de landelijke competitie.

 

De belangrijkste punten zijn:

  • Het inschrijfgeld voor de landelijke competitie (€ 50,-) is fors hoger dan het inschrijfgeld bij de N.B.S.B. (€ 20,-).
  • De hoge boete die staat op het terugtrekken van een team (voorafgaand aan de start van de competitie)
  • Het vooraf moeten opgeven van alle teamleden in combinatie met artikel 13.2, het artikel waarin de regels voor het invallen staan beschreven”, maakt het laten invallen van seniorleden in een “jeugdteam” bijna onmogelijk
  • Het verdwijnen van een “eigen” klasse voor de teams die momenteel 3de klasse N.B.S.B. spelen

 

Op 21 maart is de werkgroep “Scheiding regionale en landelijke competitie” weer bijeen geweest daarbij zijn de volgende acties uitgevoerd:

  • Voorstel om het inschrijfgeld (voor alle teams in alle nationale competities) te verlagen met € 20,-. Voor de 4de klasse en lager wordt het inschrijfgeld dan € 30,-. Deze verlaging kan worden gerealiseerd indien het “papieren” competitieboekje wordt vervangen door een digitale versie. Op 19 april, tijdens het bondenoverleg, is geïnventariseerd hoe de regionale bonden hier tegenover staan. Alle bonden zijn voorstander dus de verwachting is dat het voorstel op 17 juni tijdens de bondsraad wordt aangenomen.
  • De boete die staat op het terugtrekken van een team is niet van toepassing gedurende de pilotperiode (seizoen 2019-2020 en 2020-2021). Tijdens de evaluatie van de pilot in 2021 wordt opnieuw gekeken of het boetebeleid wordt gehandhaafd, aangepast of geschrapt.
  • Aan artikel 13 wordt lid 13.3 toegevoegd. In artikel lid 13.3 staat dat artikel lid 13.2 niet geldt voor de klassen onder de 4de klassen (dus voor de 5de, 6de en 7de klasse). Dit maakt het opstellen van invallers in deze klassen flexibeler.
  • Indien er voldoende teams zijn uit de huidige 3de klasse NBSB die zich inschrijven voor de nationale competitie, worden deze teams ingedeeld in de 7de klasse van de landelijke competitie.
992 keer bekeken